farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Mapa FEB v ČR

Mapa farností v ČR, kde se setkáváme ve společenství 

 

 

 

4. Seminář o farních evangelizačních buňkách

od 30.5. -2.6. 2019
Určen všem, kteří se chtějí do hloubky seznámit se Systémem farních evangelizačních buněk (FEB), nebo hledají jak začít.

   (více informací)

 Proběhlo

 

Video ke konferenci o evangelizaci 23. - 24. listopadu 2018 

 

 

 

 Konference o evangelizaci 23. - 24. listopadu 2018 v Regionálním centru v Olomouci.

Milí přátelé,foto, nahrávky a  pár svědectví o II. Konferenci o evangelizaci. Program jsme obohatili tím, že byl velký prostor pro paralelní workshopy....

Mnozí toužíme, aby naše farnosti ožily. Leží nám na srdci lidé kolem nás, kteří nepoznali Ježíšovu lásku...

 

 

Seminář pro kněze na téma: „Jak rozvíjet v lidech vůdcovství aneb koučování v pastoraci.“
7. – 8. března 2018 v Dolanech u Olomouce

 Pro to, abychom jako kněží mohli formovat učedníky-misionáře a rozvíjeli v lidech potenciál k vůdcovství tak, aby byli sami schopni formovat druhé, potřebujeme získat určité schopnosti a poznatky o vedení lidí. Tento seminář připomenul biblické základy týkající se doprovázení lidí, a vyzkoušeli jsme si osvědčenou pedagogiku „koučování v trojici“, která nám pomáha dostat teorii do praxe.

   (více informací)

Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB) na téma: „Co je to kérygma a jak ho hlásat?“
 

Objevit, co je kérygma a jak ho hlásat není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.
Na semináři byla představena, mimo jiné, pedagogická pomůcka – tzv.
„kerykostka“, která hravou formou odpovídá na tuto dvojí výzvu.

Cílem semináře bylo:                                                                                                                             (více informací )

 

 Večery chval v olomoucké katedrále

    které se uskutečnilo 10. listopadu za účasti chválové skupiny ze Slovenska

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. Seminář o farních evangelizačních buňkách 2017

Určen byl všem, kteří se chtěli do hloubky seznámit se Systémem farních evangelizačních buněk (FEB), nebo hledali jak začít.

   V Dolanech  proběhl od čtvrtka 8.6. do neděle 11.6. v pořadí již třetí seminář o Farních evangelizačních buňkách.
Sjelo se nás okolo sedmdesáti účastníků z farností Čech, Moravy i Slovenska. Účastníci byli hlavně laici, ale nechybělo i několik kněží. Potěšila nás přítomnost několika řeckokatolických kněží až z východního Slovenska.
Hlavními přednášejícími byli :                           

     více zde                                             

 

 

Seminář o Kurzech Alfa s mottem:

„Pozvání k evangelizaci je pro Kristova učedníka závazkem lásky“ papež Jan Pavel II

se uskutečnil 5.-7. května 2017 na Svatém Hostýně, 

 

 - pro ty kteří by chtěli začít: presentace kurzů Alfa a nabídka konkrétní pomoci i materiálů
- pro ty kteří už Kurzy Alfa dělají: fórum a místo sdílení zkušenosti, inspirace, impulsů a presentace nových přístupů

- ve spolupráci s nadačním fondem CREDO .....

 více info....  

Seminář pro kněze na téma: „Misionářem ve vlastní farnosti“

 se uskutečnil 29.-30. března 2017 v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

 na téma pastorační vize. Seminář vedl otec Mario St. Pierre, původem z Kanady, který momentálně působí ve....

více zde

Pozvánka pro vedoucí 2017

Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB) na téma: „Pět dynamik růstu“

31.3.-1.4. 2017 v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce 

  FEB hluboce souzní s výzvou papeže Františka, abychom byli učedníci-misionáři. Ve Farních evangelizačních buňkách je každý z členů..... 

a více zde.

Konference o evangelizaci 18. - 20. listopadu 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně.

 Nyní je čas Boží milosti a pro nás je to veliká výzva. Jsme zváni vyjít naproti hledajícím lidem kolem nás a odhodlat se k evangelizaci a svědectví konkrétním způsobem.

  V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci mezi mladými, o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol. Byli představeny školy evangelizace, které u nás působí, různé metody evangelizace se kterými se u nás můžeme setkat, důležitý byl také dvouhodinový blok presentace Farních evangelizačních buněk, (více....)

  Připravil nadační fond CREDO -foto zde

 Seminář pro kněze o evangelizaci ve  farní pastoraci 2016

 Dne 27.-28. dubna 2016 se uskutečnil v domě Komunity  Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

 více info....                                                         fotogalerie

 

  Seminář pro vedoucí farních  evangelizačních  buněk (FEB) 2016

 Ve dnech 29.-30.dubna 2016 se uskutečnil také v domě  Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce Seminář  pro vedoucí farních evangelizačních buněk.  

více info                                                               fotogalerie

 

1. Světové setkání Farních evangelizačních buněk s papežem Františkem v Římě 5.9.2015

„Přijímejte všechny a nesuďte nikoho, protože církev je otcovský dům, který je otevřen všem, dobrým i zlým, je v něm místo pro všechny. Stále dosvědčujte něhu Boha Otce a jeho blízkost každému, zejména tomu, kdo je nejslabší a sám.“ řekl 5. září 2015 papež František v aule Pavla VI. na setkání s přibližně 5 tisíci členy Farních evangelizačních buněk.  

                                                                                ....více

Setkání je možné shlédnout tady

Radio Vatikán: článek o setkání 

Papežův projev: překlad

Projev Dona Pigiho Perini: překlad

Svědectví ze Říma:

 S manželem jsme se vydali do Říma už ve středu. Při procházkách Římem jsme navštívili velké množství kostelů, každý byl ...(více)


Stanovy Farních evangelizačních buněk  

dekret

byly definitivně schváleny dekretem  12. dubna 2015, na svátek Božího milosrdenství  


 

 

 

 


2. seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB) v České republice - v domě komunity v Dolanech u Olomouce 

Ve dnech 7.-10. května 2015 se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce již 2. seminář o Farních evangelizačních buňkách v České republice.

 

I tentokrát jsme mohli mezi sebou přivítat otce Piergiorgio Periniho - presidenta mezinárodního organismu služby pro FEB a další tři z jeho spolupracovníků z Itálie. Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR. Velkou radostí byla přítomnost patnácti kněží. Náš otec arcibiskup s námi strávil celé sobotní dopoledne a povzbudil nás v šíření Farních evangelizačních buněk v naší zemi. Krátce z jeho povzbuzení: „Farní evangelizační buňky vidím jako jeden ze skvělých nástrojů k oživení farnosti a doufám, že tento pastorační projekt bude kněžími i farníky dobře přijat a pomůže nám najít novou radost z víry, naučit se ji hlásat a předávat a vytvářet živá společenství. Těším se na zdravější křesťany a církev jako přesvědčivé znamení Kristovy přítomnosti ve světě“. (více)

 


Základní manuál k Systému farních evangelizačních buněk 

V červenci 2014 jsme vydali  základní manuál k Systému farních evangelizačních buněk, který nabízí kněžím i laikům objasnění základních principů FEB. Tento manuál má 200 stran a je možné si ho objednat na emailové adrese: evangelizacnibunky@seznam.cz. Při objednání přes internet je cena 190 Kč, (5 a více ks - 170 Kč, 10 a více ks - 150 Kč).

 

 

 

 


1. Seminář o Farních evangelizačních buňkách v ČR v Dolanech u Olomouce

Ve dnech 14. - 17. listopadu 2013 se v Dolanech u Olomouce konal první národní seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB). Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR a někteří také ze Slovenska. Velkou radostí byla přítomnost dvacítky kněží z různých koutů republiky i ze Slovenska. 

 

 

 

.......(více)