farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi


Farní evangelizační buňky (FEB) ve farnosti

Brno - Řečkovice

 

...zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude vždy čtvrtou neděli v měsíci od 19:30.

Také  jsme v minulých číslech Rožně (farní časopis) informovali o Farní evangelizační buňce (Rožeň č. 6/2015)

otec Jan                  

Více zde        

 Spolčo FEB

Asi před dvěma měsíci mě zaujala pozvánka o. biskupa na Světový den mládeže v Krakově, která se četla na konci mše svaté.

Bylo to psané mladým, ale zajímavá byla tato část a myslím si, že je nejen pro mladé: „Máte každý své malé společenství? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve vašem společenství? Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď.......

Více zde     

Míla B.