farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Farní evangelizační buňky (FEB)

farnost Drahotuše

V Drahotuších fungují od ledna 2014 3 buňky s celkem 20 členy. Buňka věkově nejmladší se schází každou středu v 19:00 na faře. Ostatní po 14 dnech ve středu u pí prof. Adámkové a v pondělí v Milenově střídavě po rodinách a v létě v kapli. Zatím se nerozšiřují. Každou středu je možnost tiché adorace s knězem v kostele v D. 18:30-19:00. Cca po 6-8 týdnech jsou setkání s vedoucími a po cca 4 měsících společná modlitba všech členů buněk v kostele.

Pro informování o činnosti a sdílení máme farní stránky a využíváme možností křesťanské sociální sítě signaly.cz -  rubrika  o evangelizačních buňkách v Drahotuších