farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Koordinace FEB

Nástrojem koordinace Farních evangelizačních buněk (FEB) v České republice jsou EVANGELIZAČNÍ BUŇKY-CZ. Jsou napojeny na „Mezinárodní organismus služby Farním evangelizačním buňkám“, který byl uznán Pontifikální radou pro laiky v roce 2009.

Mezi prostředky, které slouží koordinaci FEB, patří webové stránky: www.evangelizacnibunky.cz. Tento web se bude postupně rozvíjet, aby sloužil:

Cílem webu je odpovědět na potřeby farností, které již s FEB začaly nebo začínají a také pomoct těm, kteří touží metodu FEB poznat.

Koordinace FEB v ČR chce být oporou pro formaci kněží, vedoucích buněk a členů buněk:

Pokud byste chtěli získat další informace a formační materiály nebo máte další otázky, můžete se obracet na:

EVANGELIZAČNÍBUŇKY-CZ
Dolany 24
CZ-78316 Dolany u Olomouce

Mail: evangelizacnibunky@seznam.cz

Web:
www.evangelizacnibunky.cz