farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 Farní evangelizační buňky

farnost Rožnov pod Radhoštěm

S Farními evangelizačními buňkami (FEB) jsem se setkal díky o. Vojtěchovi Koukalovi. Měl jsem možnost několikrát se spolu s ním i se zástupci farnosti zúčastnit konference o FEB v Miláně ve farnosti sv. Eustorgia. 

Musím říct, že se pro mne jako kněze toto setkání stalo přelomovým v chápání farní pastorace. Život tamějších křesťanů, jejich nadšení pro Pána, ochota ke službě a především způsob společného života v malých společenstvích byl něčím mimořádným. 

Po nástupu do farnosti Rožnov pod Radhoštěm v r. 2011 jsem začal usilovat o zavedení tohoto pastoračního prostředku i zde. Postupně se nám podařilo přetvořit několik stávajících společenství a zároveň vytvořit nová, která se dodnes scházejí v duchu FEB (jedno z šesti společenství se schází v sousední farnosti Zubří). 

Buňky se scházejí každý týden zhruba na 90 min. Každých 14 dnů jim posílám katechezi v rozsahu jedné A4. O tomto slově (kromě jiného) následně v buňkách hovoří. Je to jeden ze způsobu jak kněz může skrze malá společenství ovlivňovat život farnosti a seznamovat farníky s akcenty pastorace, které je právě nutné zohledňovat.

Vše se pomalu rozbíhá a my se učíme společně žít a hlásat Krista. Díky Bohu za FEB.

P. Kamil Obr

Pro zájemce uvádím kontakt: 731 621 205; faroznovpr@ado.cz