farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 

 

Farní evangelizační buňka ( La Celula) ve

farnosti Svatý Kopeček

Setkávání ve čtvrtek v 19 hodin ve farní kapli - P. Bernard