farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Historie Farních evangelizačních buněk

Americký kněz, otec Michael Eivers jako první rozvinul v katolické církvi evangelizační metodu, která se nazývá domácí buňky a s úspěchem ji aplikoval ve své farnosti na Floridě začátkem osmdesátých let. Zvláštní místo vyhradil ustavičné adoraci 24h/24h sedm dní v týdnu. V roce 1987 don Pigi Perini, farář farnosti St. Eustorigio v Miláně, na radu svých přátel odjel na Floridu, aby se s touto zkušeností seznámil. Tato návštěva znamenala pro něho radikální konverzi. Po návratu shromáždil 40 svých věřících, které pozval, aby mu pomohli učinit z jejich farnosti společenství horlivé víry zaměřené na evangelizaci po vzoru společenství v první církvi. Tato zkušenost se rychle šířila nejdřív v celé farnosti St.Eustorgio (Miláno) (dnes je tam asi 180 evangelizačních společenství-buněk) a pak postupně do mnoha dalších farností v Itálii i v zahraničí. Don Pigi začal organizovat formační semináře, které měly vliv na farnosti po celém světě. Pontifikální rada pro laiky se přesvědčila, že tato metoda je přijatelná a použitelná pro farnosti na celém světě a navrhla donu Pigimu, aby vytvořil mezinárodní organizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V roce 2009 byl Systém farních evangelizačních buněk schválen Pontifikální radou pro laiky a vřele doporučen pro celou církev.

Díky čemu se Systém farních evangelizačních buněk (FEB) rozšířil po celém světě?

Za 25 let se evangelizační farní buňky rozšířily po celém světě. Je to díky potřebě najít metodu, která umožňuje v běžném kontextu církve konkrétně praktikovat evangelizaci k níž tak mocně zval papež Jan Pavel II. a ke které nás povzbuzuje i současný papež Benedikt XVI.. Od vydání encykliky Pavla VI. Evangelium nuntiandi se v Církvi vytvořil proud evangelizace. Pro faráře a správce farností, kteří zrovna nejsou v nějakém hnutí, jenž by je podpíralo, se evangelizační farní buňky stávají možností, jak proměnit běžnou pastoraci na pastoraci evangelizační a misijní. Právě tohle je na metodě FEB přitažlivé – dává možnost vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci evangelizační. Je to také jedna z forem, jak učinit laiky konkrétně spoluodpovědné za život farnosti, za její růst, tak jak nás k tomu zve II. Vatikánský koncil i poslední papežové. Tam, kde jsou bratři a sestry z farnosti vedeni ke svědectví o jejich víře, tam nejen pomáhají lidem kolem nich poznat Boží lásku a církev jako rodinu, kde mohou nacházet svůj domov, ale evangelizace je současně vede na hlubinu víry. Je tu kladen velký důraz na rozlišování darů jednotlivých bratří a sester a jejich efektivní zapojení do služby ve farnosti.