farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Průběh setkání buňky

Setkání buňky probíhá každý týden trvá cca 1h30. Skládá se z těchto částí:

1. Zpěv a chvála (asi 15- 20min)
2. Sdílení se nad otázkou – co tento týden pro mě Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho? (asi 15-20min)
3. Vyučování pastýře – (10-15 min) katecheze faráře je nahraná na nějakém nosiči (např.USB- klíč), kterou poslouchají všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do kterého si může dělat své poznámky.
4. Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí (15-20min)
5. Informace- sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby,…
6. Modlitba přímluvy za lidi z našich Oikos i za lidi vzdálené, kteří potřebují naši modlitbu a které neseme v srdci
7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl
Setkání je zakončeno modlitbou Otčenáš, kterou se členové modlí obrácení tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět.