farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Role faráře

Role faráře je samozřejmě zásadní. Je to on, kdo má základní iniciativu, aby FEB mohly začít a fungovat v konkrétní farnosti. Jeho misie je dvojí:

1. Misie vedení a formace

Je třeba, aby pracoval v úzkém spojení s laiky, kterým postupně svěřuje velké zodpovědnosti. To od něho očekává, aby se formoval a aby formoval a podporoval laiky v jeho farnosti a v jejich službách v ní. Jeho pravidelný kontakt s vedoucími společenství (buněk) je zásadní pro růst celku.

2. Misie začleňování

Farář musí mít jasnou vizi spojenou s nutností orientace celé pastorace k evangelizaci. Například pastorace manželů, přípravy na manželství, na křest i pohřby jsou příležitostí setkání se s lidmi vzdálenými od běžného života církve. Farář může postupně vtahovat členy buněk do týmů přípravy na manželství nebo na křest. Jestliže existují evangelizační kurzy Alfa, členové buněk by se v nich měli angažovat, aby tak pomohli účastníkům se skrze vztahy s nimi zapojit po kurzu do buněk.
Farář využívá všech příležitostí, aby zkontaktoval lidi vzdálené od církve s těmito malými společenstvími.