farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Co má dělat kněz ve farnosti a jeho laičtí spolupracovníci, když chtějí začít?

Ze zkušeností farností z různých zemích Evropy a také naší zatím krátké dvouleté zkušenosti si myslím, že na úvod je důležité celou farnost vést k citlivosti na poslání k evangelizaci: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mt 28,19). K tomu je dobré orientovat homilie a formaci. Je důležité ukázat na to, že evangelizovat, to neznamená na první místě jít od domu k domu nebo svědčit na ulici, ale že evangelizace začíná tehdy, když jsem vnímavý k lidem kolem sebe, když se je učím mít rád, když jsem ochoten pomoci, že účinná evangelizace v dnešní Evropě jde především skrze vztahy. Pokud ve farnosti nejsou modlitební společenství, je dobré alespoň jedno vytvořit, třeba i větší a začít se s lidmi z farnosti společně modlit, sdílet nad Božím slovem, sdílet o tom co prožili v posledním týdnu s Pánem. Tato zkušenost z modlitebních společenství je dost důležitá a dává jakousi bázi pro to, aby formace před začátkem Farních evangelizačních buněk nebyla jen teorií, ale zapadla na připravenou půdu. Před začátkem přípravy na FEB je vhodné pro kněze, s několika farníky ochotnými se angažovat, účastnit nějakého semináře o Farních evangelizačních buňkách.