farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

2. seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB) v České republice - v domě komunity v Dolanech u Olomouce


Ve dnech 7.-10. května se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce již 2. seminář o Farních evangelizačních buňkách v České republice.

 

 

I tentokrát jsme mohli mezi sebou přivítat otce Piergiorgio Periniho - presidenta mezinárodního organismu služby pro FEB a další tři z jeho spolupracovníků z Itálie. Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR. Velkou radostí byla přítomnost patnácti kněží. Náš otec arcibiskup s námi strávil celé sobotní dopoledne a povzbudil nás v šíření Farních evangelizačních buněk v naší zemi. Krátce z jeho povzbuzení: „Farní evangelizační buňky vidím jako jeden ze skvělých nástrojů k oživení farnosti a doufám, že tento pastorační projekt bude kněžími i farníky dobře přijat a pomůže nám najít novou radost z víry, naučit se ji hlásat a předávat a vytvářet živá společenství. Těším se na zdravější křesťany a církev jako přesvědčivé znamení Kristovy přítomnosti ve světě“.

 

Účelem tohoto semináře bylo jednak představit metodu FEB a také pomoci farnostem, které již začaly nebo chtějí blízké době začít. Po prvním semináři FEB v roce 2013 se buňky začaly šířit do nových farností. Kromě Dolanské farnosti jsou přítomné také v Rožnově pod Radhoštěm a v Drahotuších u Hranic na Moravě a v České Třebové. Zvláštností tohoto semináře byla přítomnost skupin farníků s kněžími, kteří se již rozhodli začít s buňkami a pro něž byl seminář jakýsi poslední moment před tím, než s buňkami začnou v jejich farnostech.

Během semináře jsme prožívali silnou atmosféru modlitby, bratrského společenství a také odvahy nechat se vést Pánem po nových cestách. Vnímali jsme velmi silně, že se tu otevírá něco nového, co ponese ovoce v celé naší církvi. Konkrétním ovocem tohoto semináře je 6-7 farností, které se připravují na spuštění buněk v nejbližších měsících.


Měli jsme účast na zkušenosti a radosti prvních učedníků, jak o tom můžeme číst ve Skutcích apoštolů: „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení… Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse“ (Sk 2,42-43;47). Snad všem účastníkům se dostala pod kůži často opakovaná věta z encykliky Pavla VI. Evangelii nuntiandi: „Církev existuje proto, aby hlásala evangelium.“

P. Vojtěch Koukal    

             ___________________________________________________________________

Několik svědectví z tohoto semináře:
Měl jsem možnost se již podruhé zúčastnit semináře o Farních evangelizačních buňkách v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech a jsem za to nesmírně vděčný. Způsob života FEB mi již šest roků, od té doby co jsem se s ním poprvé setkal v Miláně, připadá jako dar Boží církvi dnešních dnů. Buňky jsou organismem navazujícím na to, co je pro mě jako kněze ve farní pastoraci tak důležité: snaha o přirozený, zdravý vztah k druhému člověku; pevné zakotvení v realitě života, skrze který prorůstá realita věčnosti. Čteme-li ve Skutcích apoštolů o prvotní církvi a tají se nám dech, pak bez nadsázky mohu říct: „Zakouším, že tentýž mocný a svatý Bůh je stále činný i dnes. Poznal jsem ho sice jen zčásti, ale nemohu o tom mlčet. FEB jsou příležitostí jak tuto radostnou zvěst předat dál druhým lidem.“

P. Kamil, Rožnov pod Radhoštěm                

......(více)