farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 3. Seminář o farních evangelizačních buňkách


V Dolanech u Olomouce v domě Komunity Blahoslavenství proběhl od čtvrtka 8.6. do neděle 11.6. v pořadí již třetí seminář o Farních evangelizačních buňkách.

Sjelo se nás okolo sedmdesáti účastníků z farností Čech, Moravy i Slovenska. Účastníci byli hlavně laici, ale nechybělo i několik kněží. Potěšila nás přítomnost několika řeckokatolických kněží až z východního Slovenska.

 

 

 

 

Hlavními přednášejícími byli Enrico Massari z Itálie, dále o.Vojtěch Koukal a o.Kamil Obr. Svým povzbuzujícím svědectvím nás oslovili i zkušení členové již existujících buněk. Každý vzdělávací a formační blok programu byl uveden modlitbou chval a vzýváním Ducha Svatého.

 

Silně na nás zapůsobil modlitební večer, kdy jsme Ježíše prostřednictvím jeho Ducha pozvali do všech našich míst a farností, do míst kde žijeme, ke všem lidem a k našim kněžím, s nimiž se setkáváme a spolupracujeme.

A co nám seminář dal? Dozvěděli jsme se o nové formě evangelizace, která se inspirovala životem křesťanů v prvotní církvi. Tito křesťané se scházeli nejen v chrámě, ale i po domácnostech, kde prožívali a sdíleli svoji víru. K tomu zvali další lidi ze svého bezprostředního okolí. A řady křesťanů se tak rozrůstaly. Tak i my jsme dnes pocítili pozvání k této spoluzodpovědnosti za evangelizaci a růst církve, která nemá ležet jen na bedrech kněze.

Vždyť i k nám jsou směřována Ježíšova slova:“Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“. Nebo jak nám připomíná papež František, že máme být učedníky-misionáři.


A tak odjíždíme s naději, že nová evangelizace není pouhým slovem, ale může se uskutečnit v našem prostředí farností a to skrze nás.
Lucie Chytilová