farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 Seminář pro kněze na téma:

„Jak rozvíjet v lidech vůdcovství aneb koučování v pastoraci.“


7. – 8. března 2018 v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Elektronická přihláška zde

 Pro to, abychom jako kněží mohli formovat učedníky-misionáře a rozvíjeli v lidech potenciál k vůdcovství tak, aby byli sami schopni formovat druhé, potřebujeme získat určité schopnosti a poznatky o vedení lidí. Tento seminář má za cíl připomenout biblické základy týkající se doprovázení lidí, ale také si vyzkoušet osvědčenou pedagogiku „koučování v trojici“, která nám pomůže dostat teorii do praxe.

 Přednášet bude P. Mario St. Pierre z Kanady z diecéze Québec.

Již 20 let se věnuje formaci
k  evangelizaci po celém světě. Je autor mnoha publikací, ve kterých se věnuje praktickým i
teologickým aspektům evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se věnuje formaci
kněží a učedníků-misionářů ve Francii i ve světě.

„Semináře s otcem Mariem jsem se účastnil dvakrát. Oslovuje mě jak dovede skloubit hluboké
teologické poznání s praktickým uvedením do tématu. Jeho pedagogika je naprosto
originální“. Svědectví kněze, účastníka semináře 2017

Konferenční poplatek 400 Kč
Doporučený poplatek za ubytování 200 Kč/den
Za stravu 200 Kč/den
Tel.: 732435398
Možnost dotazů na: evangelizacnibunky@seznam.cz
Za přípravný koordinační tým semináře zve: P. Vojtěch Koukal (referent mezinárodního organismu služby FEB v ČR) Mail: vojtech.koukal@seznam.cz.

 

 

PROBĚHLO

Pozvánka 2017

Seminář pro kněze /2017/ na téma:

   „Misionářem ve vlastní farnosti“

       „Misijně pojatá pastorace vyžaduje, abychom opustili pohodlné pastorační kritérium 'vždycky to tak bylo‘. Vybízím všechny, aby při tomto úkolu odvážně a tvořivě promýšleli cíle, struktury, styl i evangelizační metody svých společenství. Vytyčování cílů bez odpovídajícího společného hledání prostředků k jejich dosažení je odsouzeno k tomu, že se stane jen pouhým fantazírováním“. Papež František Evangelii gaudium 33

 Co dělat pro to, aby se naše působení ve farnostistávalo stále více misijně-evangelizační?

Jak komunikovat tento nový elán?

 Na tyto otázky odpovídal otec Mario St. Pierre, původem z Kanady, který momentálně působí ve Francii. Otec Mario se již desítky let zabývá studiem a pedagogikou růstu v církvi. Sám je autorem metodiky a pedagogiky, která podporuje růst společenství v církvi. V rámci tohoto tématu rozvíjí kromě jiných, také téma vůdcovství, delegace a pastorační vize.

Seminář pro kněze v Dolanech měl za cíl představit na příběhu knihy Nehemiáš, jednotlivé etapy procesu vize – od jejího přijetí, definování, přes realizaci, zvládání odporu až po radost z naplnění vize a její plodnosti. Originalitou přístupu otce Maria není pouze téma, v našem církevním prostředí nové, ale i jeho metoda výuky. Přednášku vždy kombinuje s praktickým cvičením, které napomáhá k osvojení

 poznatku a dává zažít okamžitou aplikaci do praxe. 40 kněží (z toho 10 ze Slovenska), kteří se letošního semináře účastnili, velmi oslovilo téma i způsob jeho předání. V závěrečném podělení vyjádřili vděčnost za nástroj pro pastoraci, kterého se jim v podobě vysvětlení procesu vize dostalo.

Otec Mario by měl zavítat do České republiky také příští rok, aby navázal na svou formaci a obohatil tak náš kontext originálními přístupy, jejichž cílem je růst církve a výchova učedníků misionářů v duchu výzvy papeže Františka.

Nahrávky přednášek i s Powerpointovou presentací je možné si objednat na: evangelizacnibunky@seznam.cz


P. Vojtěch Koukal