farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB) na téma: „Co je to kérygma a jak ho hlásat?“


Se uskuteční v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce  9. – 10. března 2018

Elektronická přihláška zde


Objevit, co je kérygma a jak ho hlásat není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.
Na semináři bude představena, mimo jiné, pedagogická pomůcka – tzv.
„kerykostka“, která hravou formou odpovídá na tuto dvojí výzvu.

Cílem semináře je pomoci nám:    


1. objevit biblické základy kérygmatu,
2. najíst způsob svého osobního svědectví,
3. uchopit jak prakticky hlásat kerygmatické poselství.

To vše v kontextu evangelizace skrze vztahy.
Přednášet bude P. Mario St. Pierre z Kanady z diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autor mnoha publikací, ve kterých se věnuje praktickým i
teologickým aspektům evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se věnuje formaci
kněží a učedníků-misionářů ve Francii i ve světě.


„Díky semináři se ve mně rozhořela nová láska k lidem v mé buňce a také zájem o lidi v mém
okolí!“ Svědectví účastnice semináře 2016

Konferenční poplatek 500 Kč
Doporučený poplatek za ubytování 200 Kč/den
Za stravu 200 Kč/den
Tel.: 732435398
Možnost dotazů na: evangelizacnibunky@seznam.cz

Za přípravný koordinační tým semináře zve: P. Vojtěch Koukal (referent mezinárodního organismu služby FEB
v ČR) Mail: vojtech.koukal@seznam.cz.                         


 

 

Poyvánka laici 2107

Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB) na téma: „Pět dynamik růstu“

31.3.-1.4. 2017 v domě Komunity Blahoslavenství   

 

Cílem těchto dvou dní formace byla pomoc vedoucím FEB vnést do buňky biblickou kulturu růstu (viz Ef 4,11-16). Ve farní evangelizační buňce je každý z členů učedníkem-misionářem, který je povolán doprovázet bratra nebo sestru, aby rostl v křesťanské zralosti.

 P. Mario Saint-Pierra z Kanady působí ve Francii a 20 let se věnuje formaci laiků a kněží k evangelizaci po celém světě, nabídl všem účastníkům jednoduché nástroje, jak růst v pěti oblastech, tzv. dynamikách růstu

- v modlitbě, bratrství, evangelizaci, službě a formaci.

Všichni měli možnost si okamžitě a prakticky vyzkoušet, jak tyto metody fungují a získat tak vlastní zkušenost, že změna je nejenom možná, ale dokonce i reálně uskutečnitelná.
Tato formace byla pro vedoucí buněk velkým povzbuzením. Věřím, že překvapení a údiv nad tím, že existují tak jednoduché nástroje k růstu jednotlivců, společenství i celé církve vystřídá snaha a odhodlání na tomto růstu osobně pracovat. Pak můžeme věřit tomu, že církev u nás poroste.

Nahrávky přednášek i s Powerpointovou presentací je možné si objednat na: evangelizacnibunky@seznam.cz

P. Vojtěch Koukal referent mezinárodního organismu služby FEB pro ČR